top of page
  • 作家相片TC Sportswear & Uniform

邨Jump!《TC Sportswear & Uniform X 凝動香港體育基金》邨Jump !!!打籃球嘅快感,有好大一部份原因係黎自射出球波入”穿針”果刻嘅「唰」一聲,今次有機會再次同凝動香港體育基金合作,承辦呢次”邨Jump”活動嘅籃球衫。雖然時間上好緊迫,但係我哋明白到今次活動嘅重要性,所以就連夜趕工用三日時間完成今次project 。而”TC sportswear & Uniform “亦都會繼續支持凝動香港體育基金,發展香港體育項目。

最後再次鳴謝凝動香港體育基金嘅信任。TC Sportswear & Uniform🎉🎉🎉

制服及運動服訂製🎽👕👚

在香港為大家服務


歡迎查詢📞📲💻

Whatsapp:+852 6590 2930

電話:+852 3615 1203


#Customer Service

51 次查看0 則留言

Comments


bottom of page