top of page
  • 作家相片TC Sportswear & Uniform

【TC Sportswear & Uniform x 周八通】運動標語設計大賽

設計比賽得獎者

【TC Sportswear & Uniform x 周八通】舉辦嘅運動標語設計大賽已經有咗結果,得獎嘅3句打氣標語,我哋分別會以不同的印刷技術印製成獨一無二嘅T-shirt贈予該標語得獎者!
12 次查看0 則留言

Comentarios


bottom of page